Retningslinjene forvaltes av DSBs Avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon og gjelder for alle brukere av Nødnett med unntak av nødetatene der de respektive fagdirektoratene godkjenner den enkelte etats opplæring.