Nødnett

Visste du at...

  • Personvernet styrkes av Nødnett gjennom avlyttingssikret nett.
  • Et landsdekkende AGA-nett gir dekning til helikoptre i opptil 8000 fots høyde over havet.
  • Kjernebrukere av Nødnett er de tre nødetatene brann, politi og helse. Disse etatene bruker radiosambandet som en viktig innsatsfaktor i sitt daglige arbeid.
  • Det er strenge krav til dekning i Nødnett for å dekke nød- og beredskapsaktørenes behov.
  • Alle terminaler og tilhørende programvareversjoner skal godkjennes før de kan benyttes i Nødnett.
  • Personvernet vil styrkes av Nødnett gjennom avlyttingssikret nett.
  • Nødnett åpner for internasjonalt samarbeid og samhandling på tvers av landegrenser.
  • Nødnett har høyere kapasitet, bedre dekning og bedre talekvalitet enn analoge systemer, samt døgnkontinuerlig drift og overvåkning.
  • Bruk av Nødnett bidrar til styrket beredskap og mer effektiv krisehåndtering.
  • Flyttbare basestasjoner kan brukes der det ikke kan etableres fast dekning

Twitter

1.0.170.679