Nødnett

Visste du at...

  • Rundt 2060 basestasjoner er i drift, noe som gir god dekning på hele fastlandet.
  • Nødnett åpner for internasjonalt samarbeid og samhandling på tvers av landegrenser.
  • Nødnett baseres på den europeiske standarden TETRA, og radiofrekvensene ligger i 380-400 MHz båndet.
  • Nødnett dekker 86 prosent av landets areal og nær 100 prosent av befolkningen.
  • De enkelte brukerne kommuniserer over Nødnett gjennom håndholdte og kjøretøymonterte radioterminaler.
  • DSB ønsker et bredt utvalg av terminaler og tjenester for bruk i Nødnett
  • Personvernet styrkes av Nødnett gjennom avlyttingssikret nett.
  • Personvernet vil styrkes av Nødnett gjennom avlyttingssikret nett.
  • Nødnett er robust og fungerer uavhengig av kommersielle mobilnett.
  • Basestasjoner plasseres i utgangspunktet på steder hvor de vil gi best mulig dekning. Dette tilsier plassering høyt i terrenget, og med høye master.

Twitter

1.0.170.679