Forside

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Visste du at...

  • TETRA er overveiende valgt som standard for nødkommunikasjon i Europa, og våre naboland Danmark, Finland og Sverige baserer sin nødkommunikasjon på TETRA-samband.

  • Siden Nødnett baserer seg på TETRA, som er en åpen standard, benytter man radioterminaler fra ulike leverandører.

  • Bruk av Nødnett vil bidra til styrket beredskap og mer effektiv krisehåndtering.

  • Nødnett dekker 86 prosent av landets areal og nær 100 prosent av befolkningen.

  • TETRA er overveiende valgt som standard for nødkommunikasjon i Europa, og våre naboland Danmark, Finland og Sverige baserer sin nødkommunikasjon på TETRA-samband.

  • De enkelte brukerne kommuniserer over Nødnett gjennom håndholdte og kjøretøymonterte radioterminaler.

  • Bruk av Nødnett bidrar til styrket beredskap og mer effektiv krisehåndtering.

  • Personvernet styrkes av Nødnett gjennom avlyttingssikret nett.

  • Personvernet styrkes av Nødnett gjennom avlyttingssikret nett.

  • Nødnett dekker 86 prosent av landets areal og nær 100 prosent av befolkningen.

Twitter