Nødnett

Visste du at...

  • Nødnettradioer kan også brukes som walkie-talkier i områder uten dekning.
  • Alle terminaler og tilhørende programvareversjoner skal godkjennes før de kan benyttes i Nødnett.
  • Flyttbare basestasjoner kan brukes der det ikke kan etableres fast dekning
  • Nødnett gir økt sikkerhet for beredskaps- og innsatspersonell, og bidra til et tryggere og mer robust samfunn.
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap eier og forvalter Nødnett på vegne av staten.
  • Personvernet styrkes av Nødnett gjennom avlyttingssikret nett.
  • Nødnett gir økt sikkerhet for beredskaps- og innsatspersonell, og bidrar til et tryggere og mer robust samfunn.
  • Siden Nødnett baserer seg på TETRA, som er en åpen standard, benytter man radioterminaler fra ulike leverandører.
  • De enkelte brukerne kommuniserer over Nødnett gjennom håndholdte og kjøretøymonterte radioterminaler.
  • Personvernet vil styrkes av Nødnett gjennom avlyttingssikret nett.

Twitter

1.0.170.679