Forside

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Visste du at...

  • Bruk av Nødnett bidrar til styrket beredskap og mer effektiv krisehåndtering.

  • Rundt 2060 basestasjoner er i drift, noe som gir god dekning på hele fastlandet.

  • Nødnett baseres på den europeiske standarden TETRA, og radiofrekvensene ligger i 380-400 MHz båndet.

  • Nødnett dekker 86 prosent av landets areal og nær 100 prosent av befolkningen.

  • Nødnett gir bedre personellsikkerhet og mer effektiv ressursbruk i etatene.

  • Nødnettdagene 2016 samlet 683 deltakere fra inn og utland

  • Siden Nødnett baserer seg på TETRA, som er en åpen standard, benytter man radioterminaler fra ulike leverandører.

  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap eier og forvalter Nødnett på vegne av staten.

  • Bruk av Nødnett bidrar til styrket beredskap og mer effektiv krisehåndtering.

  • I vurderingen av plassering av basestasjoner skal det blant annet tas hensyn til dekning, naturmangfold, kulturminner og bebyggelse.

Twitter