Nødnett

Visste du at...

  • Siden Nødnett baserer seg på TETRA, som er en åpen standard, benytter man radioterminaler fra ulike leverandører.
  • Rundt 2060 basestasjoner er i drift, noe som gir god dekning på hele fastlandet.
  • Representanter fra kjernebrukerne har vært involvert i Nødnett fra starten av, og brukerkrav fra brann, politi og helse har vært førende i valg av løsning.
  • Nødnett gir bedre personellsikkerhet og mer effektiv ressursbruk i etatene.
  • Flyttbare basestasjoner kan brukes der det ikke kan etableres fast dekning
  • TETRA er overveiende valgt som standard for nødkommunikasjon i Europa, og våre naboland Danmark, Finland og Sverige baserer sin nødkommunikasjon på TETRA-samband.
  • Nødnett åpner for internasjonalt samarbeid og samhandling på tvers av landegrenser.
  • Representanter fra kjernebrukerne har vært involvert i Nødnett fra starten av, og brukerkrav fra brann, politi og helse har vært førende i valg av løsning.
  • Nødnett legger til rette for samvirke mellom ulike etater og organisasjoner.
  • Personvernet styrkes av Nødnett gjennom avlyttingssikret nett.

Twitter

1.0.170.679