Nødnett

Visste du at...

  • Nødnett dekker 86 prosent av landets areal og nær 100 prosent av befolkningen.
  • TETRA er overveiende valgt som standard for nødkommunikasjon i Europa, og våre naboland Danmark, Finland og Sverige baserer sin nødkommunikasjon på TETRA-samband.
  • Siden Nødnett baserer seg på TETRA, som er en åpen standard, benytter man radioterminaler fra ulike leverandører.
  • Det er strenge krav til dekning i Nødnett for å dekke nød- og beredskapsaktørenes behov.
  • Et landsdekkende AGA-nett gir dekning til helikoptre i opptil 8000 fots høyde over havet.
  • TETRA er overveiende valgt som standard for nødkommunikasjon i Europa, og våre naboland Danmark, Finland og Sverige baserer sin nødkommunikasjon på TETRA-samband.
  • Nødnett bidrar til at etatenes radiosamband tilfredsstiller operative og sikkerhetsmessige krav.
  • Rundt 2060 basestasjoner er i drift, noe som gir god dekning på hele fastlandet.
  • Personvernet styrkes av Nødnett gjennom avlyttingssikret nett.
  • Nødnett gir økt sikkerhet for beredskaps- og innsatspersonell, og bidra til et tryggere og mer robust samfunn.

Twitter

1.0.170.679