• Politiet tok Nødnett i bruk i Vestoppland politidistrikt 20.11.13, i Hedmark politidistrikt 6.12.13 og i Gudbrandsdal politidistrikt 11.12.13.
  • AMK-sentralen og ambulansene på Sykehuset-Innlandet tok Nødnett i bruk 27.11.13. Akuttmottakene og legevaktsentralene tok Nødnett i bruk i løpet av de første månedene i 2014.
  • Brannvesenet (110-sentralen Innlandet) tok Nødnett i bruk 19.02.14.

Det ble gjennomført omfattende kjøretester for å kartlegge dekningen før radionettet ble ferdigstilt. Dekningen er god i området.

Det er gjennomført kontaktmøter med Fylkesmannen, informasjonsmøter med ordførere og rådmenn og radioplanmøter med lokale representanter fra nødetatene. 

De tre politidistriktene i fasen tok i bruk første del av Nødnett-leveransen, et system for integrert radio- og telefonibetjening, på sine operasjonssentraler allerede sommer/høst 2012.


Nøkkeltall fase 1

2 fylker: Hedmark og Oppland

20 kommunikasjonssentraler totalt som skal ta i bruk Nødnett fordelt på de tre nødetatene politi, brann og helse

3 politidistrikter: Gudbrandsdal, Hedmark og Vestoppland med tilhørende operasjonssentraler i Lillehammer, Hamar og Gjøvik

1 110-sentral: Alarmsentral Brann Innlandet (Elverum)

1 AMK-sentral: AMK-Innlandet på Gjøvik

6 Akuttmottak: Elverum, Kongsvinger, Hamar, Tynset, Lillehammer og Gjøvik

9 Legevaktsentraler

Ca. 3 000 brukere av Nødnett

48 kommuner i fylkene tilsammen

Cirka. 380 000 innbyggere