Nødnett

Nyhetsarkiv

 • Nødnett som avtalt
  Nødnett som avtalt
  30.10.2015
  Nødnett er nå bygget ut i hele fastlands-Norge, og innen utgangen av året vil det være brukere på i samtlige politidistrikt. − Dette regner vi som en suksess, sier Tor Helge Lyngstøl, direktør i DNK.
 • Gjennomgang av abonnementsordningen
  Gjennomgang av abonnementsordningen
  24.09.2015
  Etter oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet skal DNK gjennomgå abonnementsordningen for Nødnett. Høsten 2015 vil ulike aktørers erfaringer med ordningen kartlegges.
 • Ny rammeavtale
  Ny rammeavtale
  04.09.2013
  DNK har inngått rammeavtale for innkjøp av personsøkere for bruk i Nødnett med Oelmann Elektronik GmbH. Personsøkere er først og fremst ment som utalarmeringsenhet hos nødetatene, spesielt hos brannvesener og i helsevesenet.
 • KOFA støtter DNKs avgjørelse
  KOFA støtter DNKs avgjørelse
  16.05.2013
  Statens klageorgan for offentlige anskaffelser (KOFA) har behandlet to klager på overdragelser av Nødnettkontrakten som ble gjort 2007 og 2012.
 • Spørsmål og svar fra Nødnett-seminar
  Spørsmål og svar fra Nødnett-seminar
  29.04.2013
  DNK svarer på spørsmål fra seminaret i april.
 • Staten dekker de frivilliges Nødnett-kostnader
  Staten dekker de frivilliges Nødnett-kostnader
  20.03.2013
  I Stortingsmeldingen «Terrorberedskap» foreslår regjeringen at staten skal ta på seg kostnadene for installering og drift av Nødnett for frivillige nød- og beredskapsorganisasjoner. – Dette øker samfunnsnytten av Nødnett, sier direktør Tor Helge Lyngstøl.
 • Fakta om overføring av kontrakten
  Fakta om overføring av kontrakten
  23.10.2012
  Motorola Solutions overtok totalansvaret for utbygging og drift av Nødnett i februar 2012 fra Nokia Siemens Network. Motorola har vært sentral i prosjektet fra dag én, som leverandør av kjerneteknologien i Nødnett.
 • Åpne anbudskonkurranser - radioterminaler
  Åpne anbudskonkurranser - radioterminaler
  02.03.2012
  Den 1. mars 2012 publiserte DNK åpne anbudskonkurranser i forbindelse med anskaffelsen av radioterminaler for trinn 2 av Nødnett-utbyggingen. Etter ønske fra leverandørene er fristen for å levere tilbud utsatt til 22. mai 2012.
 • Ajourført prisliste
  Ajourført prisliste
  10.01.2012
  Prisliste for abonnement i Nødnett pr 1. januar 2012.
1 - 9 av 9
1.0.170.679