Fleetmap inneholder også en beskrivelse av hvilken konfigurasjon som skal programmeres i radioterminalene.

 

For å sikre intern kommunikasjon og samarbeid på tvers av organisasjoner opprettes det interne og felles talegrupper. DSB utarbeider dette i samarbeid med den enkelte kunde, og bruken av disse talegruppene forankres i sambandsreglementet.

 

Spørsmål om fleetmap?

Dersom du har spørsmål om din organisasjons fleetmap ta kontakt med deres kundekontakt i avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon i DSB.