DSB vil behandle søknaden fortløpende og kommer tilbake til søker med nærmere informasjon.

 
Kontaktinformasjon:

  • For brukere av Nødnett: Matilde Brown Megård, kundeansvarlig etatsbrukere, mob. 916 44 730 eller Thomas Grue, kundeansvarlig øvrige kunder, mob. 48 29 75 00
  • Andre søkere (byggeier som ikke er bruker): Volker Kluge, mob. 90 20 73 57