Søker fyller ut skjema under. Legg merke til at det kreves informasjon innhentet av en eller flere brukere av Nødnett på at det er et reelt behov for å forbedre innendørsdekning, utover bruk av direkte kommunikasjon og spesialradioer i biler. Søker innhenter selv denne informasjonen, legger den inn i skjemaet og oppgir kontaktinformasjon på brukeren som har begrunnet behovet. Brukeren må være på ledernivå i organisasjonen (brannmester, politimester, AMK-leder e.l.) 

 

Spørsmål angående forespørsel om etablering av utvidet innendørsdekning: 

  • For brukere av Nødnett: Matilde Brown Megård, kundeansvarlig etatsbrukere, mob. 916 44 730 eller Thomas Grue, kundeansvarlig øvrige kunder, mob. 48 29 75 00
  • Andre søkere (byggeier som ikke er bruker): Volker Kluge, mob. 90 20 73 57