Før Nødnett hadde alle de ulike brukerne egne sambandsløsninger. Dette var åpne, usikrede og umoderne løsninger. For å unngå deling av personopplysninger og strategisk viktig informasjon måtte aktørene i stor grad bruke egne mobiltelefoner for å kommunisere. Nødnett erstatter alle disse de gamle løsningene, og samler Norges nød- og beredskapsaktører i ett felles landsdekkende sambandsnett.              

Utbyggingen av Nødnett er blant de største investeringene i samfunnssikkerhet i Norge noensinne, og representerer en betydelig heving av beredskapen for norske nød- og beredskapsaktører.

Les historien om utbyggingen av Nødnett her.