Status innføring hos brukerne:

Politi: Politiet har tatt i bruk Nødnett i alle distrikter.

Brann: 110-sentralene i Tromsø og Finnmark har tatt i bruk Nødnett.  Brannvesnene tilknyttet 110-sentralen i Bodø har tatt i bruk Nødnett uten at kontrollromsløsningen er tatt i bruk på grunn av at sentralen skal flytte inn i nytt bygg i 2016. Du kan lese mer om dette på dinkom.no.

Helse: AMK-sentralen i  Helgeland (Sandnessjøen) tok i bruk Nødnett 14.10.15 og AMK-sentralen i Tromsø 23.2.16. AMK-sentralene i Bodø og Kirkenes vil ta i bruk Nødnett i 2016.

Nøkkeltall fase 5

3 fylker: Nordland, Troms og Finnmark

74 kommunikasjonssentraler totalt som skal ta i bruk Nødnett fordelt på de tre nødetatene politi, brann og helse

6 politidistrikter: Helgeland, Salten, Midtre Hålogland, Troms, Vestfinnmark og Østfinnmark med tilhørende operasjonssentraler i Mosjøen, Bodø, Harstad, Tromsø, Hammerfest, Kirkenes.

I tillegg er Sysselmannen på Svalbard inkludert i denne fasen. På Svalbard skal det kun installeres utstyr på operasjonssentralen. 

3 110-sentraler: Tromsø 110-sentral, Salten brann 110 i Bodø, Finnmark 110-sentral i Hammerfest.  

4 AMK-sentraler som ligger i Sandnessjøen, Bodø, Tromsø, Kirkenes.

12 Akuttmottak i Mo i Rana, Sandnessjøen, Bodø, Lofoten, Harstad, Narvik, Stokmarknes, Tromsø og 2 i Hammerfest.

47 legevaktsentraler

87 kommuner i fylkene tilsammen

ca. 470 000 innbyggere (SSB 2012)