Status for innføring hos brukere: 

Politi: Nødnett er tatt i bruk i alle politidistrikter.

Brann: Møre og Romsdal 110-sentral, Sør-Trøndelag 110-sentral og Nord-Trøndelag 110-sentral med tilhørende brannvesener har tatt i bruk Nødnett. 

Helse: AMK-sentralen i Møre og Romsdal, AMK-sentralen i Sør-Trøndelag og AMK-sentralen i Nord-Trøndelag har tatt Nødnett i bruk. 

Nøkkeltall for fase 4

3 fylker: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag

40 kommunikasjonssentraler totalt som skal ta i bruk Nødnett fordelt på de tre nødetatene politi, brann og helse

4 politidistrikter: Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag med tilhørende operasjonssentraler i Ålesund, Kristiansund, Trondheim og Steinkjer.

3 110-sentraler: Møre og Romsdal 110-sentral KF i Ålesund, Sør-Trøndelag 110-sentral i Trondheim og Namdal 110-sentral i Namsos.

3 AMK-sentraler: AMK Møre og Romsdal i Ålesund, AMK Trondheim og AMK Nord-Trøndelag i Namsos.

8 Akuttmottak: Ålesund, Volda, Molde, Kristiansund, Trondheim, Orkdal, Namsos og Levanger

21 Legevaktsentraler

84 kommuner i fylkene tilsammen

Ca. 700 000 innbygggere