Status for innføring hos brukerne:

  • Politi: alle politidistrikter har tatt Nødnett i bruk
  • Brann: Haugaland og Sunnhordland 110-sentral, Sør-Rogaland 110-sentral og Hordaland 110-sentral og Alarmsentralen Sogn og Fjordane med tilhørende brannvesen har tatt i bruk Nødnett. 
  • Helse: AMK-sentralene i Stavanger, Fonna (Haugesund),  Bergen og Førde har tatt Nødnett i bruk. 

 

Nøkkeltall fase 3

3 fylker: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane

51 kommunikasjonssentraler totalt i fylkene som skal ta i bruk Nødnett fordelt på de tre nødetatene brann, politi og helse.

4 politidistrikter: Rogaland, Haugaland og Sunnhordland, Hordaland og Sogn og Fjordane med tilhørende operasjonssentraler i Stavanger, Haugesund, Bergen og Florø.

4 110-sentraler: Sør-Rogaland 110-sentral i Stavanger, Haugaland og Sunnhordaland 110-sentral i Haugesund, Hordaland 110- sentral i Bergen og Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS 110-sentral i Florø.

4 AMK-sentraler: AMK Stavanger, AMK Fonna i Haugesund, AMK Bergen og AMK Førde. Det skal også leveres en opplæringssentral til KoKom. 

7 Akuttmottak: I Stavanger, Haugesund, Odda, Stord, Bergen, Voss og Førde.

32 legevaktsentraler

85 kommuner i fylkene tilsammen

Ca. 1 million innbyggere