Nøkkeltall fase 0:

4 fylker: Oslo, Akershus, Søndre Buskerud og Østfold

60 kommunikasjonssentraler totalt som har tatt i bruk Nødnett fordelt på de tre nødetatene politi, brann og helse

6 (+5) politidistrikter: Oslo, Asker og Bærum, Østfold, Follo, Søndre Buskerud og Romerike med tilhørende operasjonssentraler.

I tillegg inkluderer fasen installasjon av kontrollromsutstyr hos PDMT (politiets data- og materielltjeneste), KRIPOS, PST og politiets opplæringssenter i Stavern.

5 (+2) 110-sentaler: ABØ (Alarmsentral Brann Øst) i Moss, Asker og Bærum 110-sentral, Romerike 110-sentral, Oslo 110-sentral og Vestviken 110-sentral (Søndre Buskerud).

 I tillegg er det gjort installasjoner for brann på opplæringssenteret i Stavern og hos Branns driftsorganisasjon (DNK) i Moss.

3 (+2) AMK-sentaler: Som ligger i Oslo, Drammen og Fredrikstad.  I tillegg inkluderer fasen installasjoner hos Helses driftsorganisasjon (HDO) og et opplæringssenter.

14 Akuttmottak

21 Legevaktsentraler

54 kommuner i fylkene tilsammen

Ca. 1.650.000 innbyggere